Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Öneri - Değerlendirme Sistemi
Vergilemede uygulanabilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması, vergi düzenlemelerinin geniş katılımlı bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Bu amaçla oluşturulan sistemimiz aracılığıyla mevcut ve/veya yürürlüğe girmesi muhtemel vergi düzenlemelerine ilişkin görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
(NOT: İletilen görüş ve önerilere yönelik olarak Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır.)
T.C. Kimlik Numarası :
Doğum Tarihi :
E-Posta Adresi :
 
Doğrulama Kodu :
Temizle  Giriş