Zararlı Vergi Rekabeti Forumu 42. Toplantısı 6-8 Temmuz 2016 tarihleri arasında Paris’te Gerçekleşti

Zararlı Vergi Rekabeti Forumu 42. Toplantısı 6-8 Temmuz 2016 tarihleri arasında Paris’te Gerçekleştirildi.

6-8 Temmuz 2016 tarihleri arasında Paris’te Zararlı Vergi Rekabeti Forumu 42. Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Genel Müdürlüğümüzden Ar-ge, Yatırım Teşvikleri ve İç Kontrol Uyum Dairesi Başkanı Murat ÜSTÜN katıldı.

Toplantının ana teması BEPS Eylem Planının “Zararlı Vergi Uygulamalarının Şeffaflık ve Özün Önceliği İlkeleri Çerçevesinde Etkin Şekilde Azaltılması”  başlıklı 5 No.lu Eylem çıktısı ölçülerine uyum çalışmalarının değerlendirilmesi oldu.  

Toplantıda özellikle ülkelerin tercihli vergi rejimlerine ilişkin tasarruflarının paylaşılması ve tercihli vergi rejimlerine yönelik esaslı faaliyet (substantial activity) şartının yerine getirilmesi hususlarında Foruma yeni katılan ülkelerden Bulgaristan, Singapur, Hongkong, Litvanya, Panama, Sri Lanka, Kenya, Güney Kore Cumhuriyeti, Gabon, Çuraçoa Forum kapsamındaki çalışmalar konusunda bilgilendirildi ve tercihli rejimlerinin uyum durumu tartışıldı.

Toplantıda ayrıca, üye ülkelerin Mevcut Gayri Maddi Hak Rejimleri ve yeni Gayri Maddi Hak Rejimlerinin Rabıta (Nexus) yaklaşımına uyumu ile bu yaklaşımın uygulanmasında ortaya çıkan teknik sorunlar da gündeme geldi.