Yıllık Ekonomik Rapor 2016

Yıllık Ekonomik Rapor 2016

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor 2016 aşağıda belirtilen linkte yer almaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor 2016, merkezi yönetim bütçe hazırlığında dikkate alınan ekonomik gelişmeleri ortaya koymayı, bütçe sürecinde ekonomik ve mali değerlendirmeler yapılmasına zemin oluşturmayı ve politika yapıcılar ile ekonomiyle ilgili paydaşları saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor 2016 için tıklayınız