Zararlı Vergi Uygulamaları Forumu (FHTP)

Zararlı Vergi Uygulamaları Forumu (FHTP) 2-4 Kasım tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirildi.

Zararlı Vergi Uygulamaları Forumu (FHTP) 2-4 Kasım tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan KAYMAK katıldı.

BEPS Eylem Planının “Zararlı Vergi Uygulamalarının Şeffaflık ve Özün Önceliği İlkeleri Çerçevesinde Etkin Şekilde Azaltılması”  başlıklı 5 No.lu Eylem çıktısı standardına uyuma ilişkin ülkelerin son durumları toplantının gündemi oldu. Forum, fikri mülkiyet alanında matrah aşındırma ve kar kaydırmaya yönelik boşlukların doldurulması konusunda tavizsiz bir yaklaşıma sahip olunduğunu ortaya koydu.

Forumda, üye ülkelerin Mevcut Gayri Maddi Hak Rejimleri ve yeni Gayri Maddi Hak Rejimlerinin Rabıta (Nexus) yaklaşımına uyumu ile bu yaklaşımın uygulanmasında ortaya çıkan teknik sorunlar da gündeme geldi. Forum toplantıları esnasında dikkat çeken önemli bir husus Fransa ve İtalya’da uygulanan vergi kolaylığı rejimlerinin doğrudan “Actually Harmful” (Fiilen Zararlı) sınıflandırmasına tabi tutulması oldu.