Sözleşmeli Çözümleyici–Sistem Programcısı Sözlü Sınavına Katılacak Adaylara İlişkin DuyuruDUYURUBütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 14/12/2016 tarihinde yapılan Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem 
Programcısı sınavına katılarak başarılı olan ve aşağıda ad - soyadları alfabetik olarak sıralanmış 
bulunan adayların sözlü sınavı 03/07/2017 tarihinde yapılacaktır.1-  Ali ÖZDEMİR
2-  Barış İLDENİMLİ
3-  Ramazan ORHAN

                                                                             
                                                                                  Sınav Komisyonu Başkanı
                                                                                             Hakan AY
                                                                              Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü