Doğu Avrupa ve Merkez Asya (Avrasya), Kapsayıcı Çerçeve İkinci Bölgesel Toplantısı

Doğu Avrupa ve Merkez Asya (Avrasya), Kapsayıcı Çerçeve İkinci Bölgesel Toplantısı 05-07 Nisan 2017 tarihleri arasında Tiflis’te gerçekleştirildi.

Doğu Avrupa ve Merkez Asya (Avrasya), Kapsayıcı Çerçeve İkinci Bölgesel Toplantısı 05-07 Nisan 2017 tarihleri arasında Tiflis’te
gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Müdürlüğümüz Uluslararası İlişkiler ve Vergi Anlaşmaları Dairesi Başkanı Mustafa Cemil KARA
katıldı.

Ana amacı BEPS Kapsayıcı Çerçeve’nin üye ülkeler nezdinde uygulamalarını takip etmek ve uygulamaya dönük görüş
paylaşımında bulunmak olan toplantıda, BEPS Eylem Planının değerlendirmesi yapılmış; özellikle Avrasya bölgesindeki
ekonomiler için önem arz eden öncelikleri tartışılmıştır. Ayrıca, bölgedeki ülkelerin, BEPS’in uygulama safhasında özellikle
kapasite geliştirme girişimlerinden nasıl daha fazla yararlanabileceği gibi hususlar gündeme gelmiştir.

Ülkemizce yapılan sunumda ve katılım sağlanan tartışmalarda ülkemizde BEPS eylemlerine
katkıda bulunacak düzenleme ve çalışmalardan bahsedilmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik
olarak ülkemizde ne tür kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunulduğu hususlarında bilgilendirme yapılmıştır.