ırak_çvöaTÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE IRAK HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANMASI ÖNGÖRÜLEN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN İLK TUR MÜZAKERELER ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmasına ilişkin ilk tur müzakereler 8-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Irak Hükümeti adına Irak Büyükelçisi Dr. Hisham Al-Alawi koordinatörlüğünde ve Vergi Genel Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Najiha ABBAS ALİ AL-KHAFAJİ, Türkiye adına ise Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım BOZBIYIK başkanlığında yürütülen ve olumlu bir hava içerisinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda,  Anlaşmanın tamamı üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.

Anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesi halinde her iki ülkenin girişimcileri bakımından vergisel yönden istikrarlı bir yatırım ortamı sağlanmış olacaktır.