DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİ İÇİN BEPS KAPSAYICI ÇERÇEVE ÜÇÜNCÜ BÖLGESEL TOPLANTISI 18-20 EKİM


DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA ÜLKELERİ İÇİN BEPS KAPSAYICI ÇERÇEVE ÜÇÜNCÜ BÖLGESEL TOPLANTISI 18-20 EKİM 2017 TARİHLERİ
ARASINDA SLOVAKYA’NIN BRATİSLAVA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri için BEPS Kapsayıcı Çerçeve Üçüncü Bölgesel Toplantısı 18 - 20 Ekim 2017 
tarihleri arasında Slovakya'nın Bratislava kentinde gerçekleştirildi Toplantıya, Genel Müdürlüğümüzden Uluslararası İlişkiler
 ve Vergi Anlaşmaları Dairesi Başkanı Mustafa Cemil KARA katılım sağladı.


 

Toplantıda BEPS'deki Kapsayıcı Çerçevenin son gelişmeleri hakkında katılımcılara güncel bilgilerden bahsedilmiştir. 
BEPS önlemlerinin uygulanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında ülke önceliklerine ve karşılaştıkları güçlüklere 
odaklanarak katılımcıların deneyimlerinin paylaşılması sağlanmıştır. Anlaşmazlıkların çözülmesine odaklanarak, transfer
 fiyatlandırması ve vergi antlaşmaları alanlarındaki son gelişmeler ve asgari standartlarla ilgili güncellemeler hakkında
 bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’nin BEPS sonrası dönem uygulamalarına dair hazırlık çalışmalarına dair bilgiler
 katılımcılara aktarılmış, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.