Dijital Ekonomi Görev Gücü Toplantısı

Dijital Ekonomi Görev Gücü Toplantısı 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirildi.

Dijital Ekonomi Görev Gücü Toplantısı 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Müdürlüğümüzden Dolaylı Vergiler Dairesi (I)  Başkanı Cemali OKTAY tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantının gündemini, Nisan/2018 döneminde tamamlanacak ve açıklanacak olan geçici rapora (interim rapor) ilişkin çalışmalar ve ülke görüşleri oluşturmuştur. Dijitalleşen ticaretin getirdiği sorunların kısa dönemli çözümü tartışılmış, iş modelleri ve değer oluşturma üzerinde durulmuştur. Dijitalleşmenin bilgiye ulaşımı
kolaylaştırdığı, dijital ortamda işlemlerin çok hızlı bir şekilde ve kolaylıkla yapıldığı; diğer taraftan da teknolojik ilerlemelerin maliyetleri oldukça düşürdüğü
belirtilerek, bu gelişmelerin ekonomik işlemlerin giderek dijital ortama kaymasına neden olduğu vurgusu yapılmıştır.
Dijital ticarette uluslararası vergi uyumlaştırılması adına dengeleme vergisi (equalization levy) ön plana çıkmıştır. Buna göre, hizmetin tüketildiği ülke,
hizmeti satanları mükellef yapma yetkisi elde ederek bir dengeleme vergisi koyma hakkına sahip olmaktadır. Dengeleme vergisi ne tam dolaysız vergi ne de tam
dolaylı vergi olarak adlandırılmaktadır. Hizmeti sunanlar verginin mükellefi olmakta, mükellefiyet şartı için ise satış tutarı sınırı uygulanacağı ifade
dilmiştir.  
Ayrıca, dijitalleşen ticaretin vergilendirilmesi ve uluslararası vergilemeye uyumunu sağlamak üzere alınması gereken vergi önlemlerine ve konuya ilişkin ülke örneklerine yer verilmiştir.