Vergi Konseyinin 130 uncu Genel Kurulu

          

Vergi Konseyinin, 13/10/2017 tarih ve 30209 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası yeni 
yapısıyla ilk Genel Kurulu Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla 1 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Vergi Konseyinin Onursal Başkanı Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul; 
Konsey Başkanı ve Konseyin doğal üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kesiminin temsilci üyeleri ile 20 seçilmiş üyenin katılımıyla icra edildi.

İki bölümden oluşan Genel Kurulun ilk bölümünde Sayın AĞBAL basın mensuplarına Konseyin yeni yapısı ve Konseyden
beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu. İkinci bölümde ise Konseyin 2018 yılı çalışma programı değerlendirildi.

Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL'ın yaptığı sunum için tıklayınız.
Vergi Konseyi Başkanı Sayın Fatih DURAL'ın yaptığı sunum için tıklayınız.