Vergi Harcamaları

  • Vergi Harcamaları
    • Vergi Harcamaları Raporu Ekim 2007
    • Vergi Harcamaları Raporu Eylül 2016
    • EK I-6 Vergi Harcaması Olarak Değerlendirilen Temel Diğer Kanun Hükümleri 11.10.2016
    • EK I-7 Vergi Harcaması Olarak Değerlendirilmeyen Temel Vergi Kanun Hükümleri 11.10.2016