Vergi Harcamaları

 • Vergi Harcamaları
  • Vergi Harcamaları Raporu Ekim 2007
  • Vergi Harcamaları Raporu Eylül 2016
  • Vergi Harcamaları Raporu 2017
  • EK I-6 Vergi Harcaması Olarak Değerlendirilen Temel Diğer Kanun Hükümleri 11.10.2016
  • EK I-7 Vergi Harcaması Olarak Değerlendirilmeyen Temel Vergi Kanun Hükümleri 11.10.2016